? Debug info:
"; echo nl2br(str_replace(array("Array\n","\n\n","(\n"," ","\n)"), "", print_r($global_params,1))); echo ""; } //======================================================== // Het werkelijke inladen van de pagina //======================================================== // Moet nog een beveiliging op om te voorkomen dat // externe url's kunnen worden ingeladen en uitgevoerd. //-------------------------------------------------------- if(file_exists($global_params['include_file'])) { include($global_params['include_file']); } else { include("errors/404.php"); } //======================================================== ?>